Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/01/20 19:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl
Międzynarodowy kurs ratownika pierwszej pomocy w systemie IFACC organizowany przez Centrum Szkoleniowe First Aid Med

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w nadchodzącym międzynarodowym kursie ratownika pierwszej pomocy, który odbędzie się 27 stycznia br. w Chorzowie. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wartością podjętej edukacji jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej i dodatkowej pomocy i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu, pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
– blok samokształcenia
– blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób , które chcą nauczyć się udzielać pierwszej i dodatkowej pomocy, umiejętnie używać defibrylatora AED oraz uzyskać status międzynarodowego ratownika pierwszej pomocy w systemie IFACC.

Kurs prowdzony jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów IFACC, którzy posiadają wykszłcenie medyczyne.

Cena:
- 185 zł/os.
- 155zł/os. (w przypadku członków organizacji skautowych ZHP, ZHR itp.)
- 160zł/os. (w przypadku grup zorganizowanych min 4 os.)

Cena kursu obejmuje:
– Opłatę certyfikatu na dwa lata (po upływie czasu należy ponownie wziąć udział w kursie)
– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy
– Poradnik ratownika IFACC w formacie pdf. (zawierający wszystkie treści kształcenia, w tym zakres umiejętności ratowniczych) Poradnik powinien otrzymać każdy kursant minimum 7 dni przed planowanym kursem do samodzielnej nauki

Czas trwania:
Czas trwania kursu jest uzależniony od tego, czy uczestnicy wykonują algorytmy i umiejętności w sposób poprawny.

Ilość osób:
Maksymalna ilość osób przypadających na jednego profesjonalistę wynosi 6os. Istnieje możliwość zwiększenia ilości słuchaczy do 12os.

 

Egzamin:
Egzamin odbywa się w formie testu (30 pytań), gdzie podstawą zaliczenia jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi oraz zaliczenie wszystkich umiejętności ratowniczych podczas trwania kursu.

 

Certyfikaty:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
- Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim i j. polskim (format A4).
- Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim.

 

Warunki przyjęcia na kurs

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
– ukończony 15 rok życia.
– pełna sprawność motoryczna

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio wypełniając formularz zgłoszeniowy . Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 20 stycznia br. Osoby przyjęte na kurs otrzymają maila z powiadomieniem o dokładnym miejscu kursu.

Więcej o systemie IFACC na stronie www.firstaidmed.eu/ifacc/

Pozdrawiamy
Zespół First Aid Med

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 0
Pozostało 12 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 0 / 12
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-01-20 19:00
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , Ulica , Miasto , Kod pocztowy , PESEL ,